ženklavimas

ženklavimas
ženklãvimas sm. (1) Jnženkluoti 2: Privalom užlaikyti ir rašmenį visims lengviai parmanomą, liuosą nuog visų nenūviečiai vartotų ženklavimų .

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”